Oil Chem Logo Twój dostawca oilchem

Regal SGT 22

Regal SGT 22 to syntetyczny, poliolestrowy olej turbinowy przeznaczony do smarowania stacjonarnych  i okrętowych turbin gazowych. Regal SGT 22 zawiera specjalny pakiet dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą stabilność termiczną  i oksydacyjną w wysokich temperaturach eksploatacyjnych. 

Czytaj więcej...

Regal Premium EP

Regal Premium EP to rodzina najwyższej jakości olejów turbinowych zestawionych przy udziale hydrokrakowanych olejów bazowych i wysokiej jakości, bezpopiołowego pakietu dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą odporność na utlenianie oraz bardzo dobre własności przeciwkorozyjne i przeciwzużyciowe. 

Czytaj więcej...

Regal EP

Regal EP to rodzina najwyższej jakości olejów turbinowych, zawierających inhibitory korozji i utleniania. Oleje te zostały zestawione przy udziale głęboko rafinowanych olejów bazowych parafinowych i zawierają pakiet bezpopiołowych wysokowydajnych dodatków uszlachetniających, zapewniających dobrą odporność na utlenianie, korozję oraz zużycie. 

Czytaj więcej...

Paper Machine Oil XL

Paper Machine Oil XL to rodzina specjalnych olejów obiegowych zestawionych z wykorzystaniem niemetalicznych dodatków przeciwzużyciowych i przeznaczonych do stosowania w układach smarowania maszyn papierniczych. Oleje Paper Machine Oil XL produkowane są w oparciu o wysoko rafinowane, niekonwencjonalne, mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających wolnych od związków metali. Technologia ta zapewnia doskonałe własności oddzielania wody, bardzo dobrą odporność na utlenianie i tworzenie osadów, bardzo dobrą filtrowalność olejów oraz doskonałą ochronę smarowanych elementów przed korozją i zużyciem mechanicznym. Zastosowanie technologii bezpopiołowych dodatków uszlachetniających w połączeniu z niekonwencjonalnymi olejami bazowymi zapewnia olejom Machine Paper Machine Oil XL wyjątkową odporność na utlenianie i degradację, przez co wydłuża ich trwałość eksploatacyjną. 

Czytaj więcej...

Honor Ashless AW

Honor Ashless AW to rodzina olejów obiegowych przeznaczonych do stosowania hutnictwie. Oleje te zestawiono przy udziale mineralnych olejów bazowych oraz wysokiej jakości pakietów bezpopiołowych dodatków uszlachetniających zapewniających bardzo dobrą ochronę przed zużyciem, rdzą i korozją oraz doskonałą zdolność oleju do wydzielania wody. 

Czytaj więcej...

Omnis 100/220

Omnis to rodzina rafinowanych rozpuszczalnikowo mineralnych olejów parafinowych o wysokim wskaźniku lepkości, niskiej temperaturze płynięcia i małej skłonności do tworzenia osadów węglowych. 

Czytaj więcej...

Transformer Oil Uninhibited

Transformer Oil Uninhibited to wysoko rafinowany, nieinhibitowany olej elektroizolacyjny o dużej wytrzymałości elektrycznej i dobrych właściwościach niskotemperaturowych, zestawiony przy udziale mineralnych olejów bazowych. 

Czytaj więcej...

Texatherm HT 32

Texatherm HT 22 to olejowy nośnik ciepła przeznaczony do pracy w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych od ?45°C do +290°C. Texatherm HT 22 zestawiony został przy udziale syntetycznych olejów bazowych (alkilowanych węglowodorów aromatycznych)  i przeznaczony jest do zamkniętych układów wymiany ciepła. ZALETYDzięki zastosowaniu syntetycznych baz olejowych Texatherm HT 22 charakteryzuje się wyjątkową odpornością na utlenianie  w wysokich temperaturach eksploatacyjnych.

Czytaj więcej...

 
 

Wszelkie prawa do materiałów zawartych na www.oilchem.pl zastrzeżone. Kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody właściciela zabronione.

sprzedaż oleju

,

olej agip

,

olej repsol

,

oleje specjalistyczne


© 2012 - Projekt i Wykonanie www.amazo.pl